Foto:

Musiken viktig även för skärgårdsbarnen

Fråga till Ålands musikinstituts direktionsordförande Anna Holmström: Finns skärgårdens barn med i de nya planerna för musikinstitutet?

Musiklek och dans glädjer alla barn. Lärare kan ibland ordnas lokalt, men pengar saknas för extra aktiviteter. Det är en angelägen fråga för skärgården. Om frågan löses positivt kan det bidraga till att barnfamiljer flyttar till skärgården och det kan även skapa arbetstillfällen.

Sylvia Sundström, Kökar

Hittat fel i texten? Skriv till oss