Foto:

Martti Ahtisaaris livsverk måste fortsätta

Begravningen av Finlands tionde president Martti Ahtisaari var känslosam, högtidlig och varm samtidigt som det var mycket sorg. Ahtisaari var en människa som berörde, långt utanför Finlands gränser, något som också syntes i Helsingfors domkyrka där deltagarna från när och fjärran anlände till Brian Enos vackra stycke ”The Ending”.

I dagens mörka värld skulle vi behöva fler människor som Martti Ahtisaari. Hans insatser för en bättre och fredligare värld präglade hela hans karriär, från att ha varit yrkesdiplomat till att ha blivit Finlands president och efter det FN-diplomat, specialsändebud och fredsmäklare.
Det är få människor som någon gång kommer vara president eller få Nobels fredspris, men vi kan alla oavsett vad vi än jobbar med på egna sätt bidra till en bättre värld genom våra insatser och vår inställning. Att ha ett öppet sinne, att försöka förstå hur andra känner, och att behandla alla människor med respekt och värdighet är saker som bidrar till en bättre värld oavsett vad man gör.

Ahtisaari skulle komma att skapa organisationen CMI, som arbetar med att bygga förståelse, främja fredsförmedling och konfliktlösning. Det är viktigt att vi tryggar kontinuiteten för hans livsverk och inspirerar fler människor att gå i hans fotspår.

Förra veckan tog riksdagsgruppernas ordföranden emot en delegation från CMI samt Ahtisaaris son. Jag var med på tillfället i egenskap av första vice ordförande för svenska riksdagsgruppen. Riksdagsgrupperna beslöt att tillsammans föreslå att CMI:s fredsfond, ska få ett tillskott på tio miljoner euro för att stärka arbetet på området. Pengarna tas från statens jubileumsfond Sitra.
CMI:s arbete är till nytta för Finland och hela världen. I regeringsprogrammet betonas också fredsförmedling som utrikespolitiskt verktyg och för det behövs aktörer. Varje konflikt som kan lösas eller undvikas främjar oss alla som människor.

Varje konflikt i världen är unik. Därför går det inte att kopiera lösningar på en konflikt rakt av till någon annan och tro att det automatiskt är en lösning. Däremot kan man använda sig av olika lösningar som exempel och ta inspiration från dem.

Ahtisaari använde i sitt arbete också Ålandslösningen som ett exempel för att lösa konflikter och kriser. Det är ett också ett arbete som CMI fortsatt med. Man har genom åren tagit flera delegationer till Åland för att visa Ålandsexemplet som en modell för att lösa konflikter.
Martti Ahtisaari var en enastående person och människa. Hans livsverk omfattar ett imponerade internationellt engagemang i bland annat Namibia, Kosovo och Indonesien som kröntes med Nobels fredspris.
Som republikens nuvarande president Sauli Niinistö sa i sitt tal på begravningen: Martti Ahtisaari var en stor människa.

Mats Löfström

Riksdagsledamot

Hittat fel i texten? Skriv till oss