Foto:

Många obesvarade frågor efter bankens infokväll om energi

Anmälde mitt intresse till den av ÅAB annonserade ”Infon om energikrisen och grön omställning”. Lyssnade i alla fall tills ÅAB:s fondansvariga började prata. Vill dock börja och ge Anders Wiklund en stor eloge för sitt engagemang i dessa komplexa frågor. Han pratade oavbrutet, tror inte han drack vatten och är ju den perfekte marknadsföraren.

När en föredragshållare pratar oavbrutet är det för de flesta svårt att ta in vad han sade, alternativt att lyssnarskaran tröttnar. Som redan nämnts så handlade det hela om marknadsföring och vackra grafer och diagram visade hur bra detta kan bli, obs: ”Kan bli”, för det utlovades inga garantier på att det blir verklighet av dessa projekt.
En forcerad föredragshållare lämnar inga rum för frågor under pågående föredrag det vill säga av taktiska skäl utan frågorna sparas till sist och då är många lite trötta och visst kom det några frågor som besvarades ganska enkelt. Wiklund var dock tydlig med att de kommenterar inte insändare i tidningar eller på sociala medier och bara det säger en del om hur seriöst dessa projekt är, eller inte? Nedanstående frågar riktas då till Röblom.

Vi som lyssnade digitalt kunde tyvärr inte ställa frågor, vilket även det var planerat av arrangören. För det första är vindkraften ett otyg för människan, ekonomin och djur och för det andra är den planlös, laglös och lönlös.

Utan att dyka in i hela detta komplexa system så finns det mängder av frågor som inte redovisades denna kväll. En högst aktuell fråga som redovisades i Ålandstidningen den 24.9 skriven av Kevin Eriksson enligt rubriken: ”Tveksam tidplan för storskalig vindkraft” som redovisar begränsningar i elnäten i Finland och Sverige och att Åland är inget prioområde för att åtgärda detta. Nähä, då undrar man hur leveransen från dessa parker ska gå att lösa och vem betalar kablaget? Redan här är det stopp och då är svårt att förstå att man påbörjar vissa bottenundersökningar. Ser dessa undersökningar som ett rutinuppdrag det vill säga det finns redan ett manus som är positivt och klart, vad händer om en eller flera undersökningsparametrar visar att vindkraftsverkens påverkan är negativ ?

Tittar man vidare på en nyligen publicerad artikel från Svenska kraftnät så säger de ”mer vindkraft kräver mer reserver o stödtjänster” på grund av att vindkraften inte är reglerbar. Kostnaden för dessa reserv och stödtjänster har sexdubblats och i slutänden är det kunden som betalar. Inte ett ord från Wiklund om att vindkraften är beroende av stödtjänster och vad dessa kostar och dessa kommer att öka. Klart som spad att andra energislag vill ha betalt för att stödja vindkraften på grund av att den kan inte stå på egna ben eller med andra ord är lönlös.

Den som är intresserad kan ju titta och fundera på vad en LCOE-graf (redovisar kostnaderna för energiutvinnande från en viss källa under hela dess livslängd, reds. anm.) säger samt vad en EROI-graf (utvunnen energi i förhållande till insatt energi, reds. anm.) säger.
Den som vill ha höga och volatila elräkningar ska satsa på vindkraft men vi som vill ha stabil el och en stabil ansenlig elfaktura förespråkar kärnkraft.
Roger Lundgren

Hittat fel i texten? Skriv till oss