Foto:

Man kan starkt ifrågasätta lagligheten i avlivning

Man blir chockad när man läser i tidningarna om infrastrukturavdelningens planer gällande fåglarna i fågelhuset på Lilla holmen. På grund av ekonomiska sparåtgärder har man lyft fram tanken att avliva alla fåglar på en gång.

Hoppas verkligen att en sådan brutal handling aldrig sker. Djurskötarna pekar på att om det blir absolut nödvändigt att avveckla det populära fågelhuset, kan det ske genom naturlig avgång under några år.

Man kan starkt ifrågasätta lagligheten i en sådan här avlivning. Ihjälgasning har lyfts fram som alternativ. Det finns inget godkänt preparat för en sådan behandling av exotiska fåglar. Det finns inga forskningsdata för att sådant sker utan onödig lidande. Avlivningar ska i princip verkställas endast av en legitimerad veterinär.

Enligt den gällande åländska djurskyddslagen (1998:95) paragraf 36, moment 5: ”När en djurpark stängs eller en del av djurpark stängs skall landskapsstyrelsen övervaka att de berörda djuren behandlas eller avlägsnas under lämpliga förhållanden.”

När djur ska avlivas, kan bestämmelsen om brådskande åtgärder, även i ett fall som detta när man motiverar med sparåtgärder, tillämpa lagens mening i paragraf 5, moment 1: ”Om detta är möjligt skall åtgärden enligt detta moment vidtas i samråd med en veterinär.” Hoppas att ingen kollega på Åland ställer upp med en sådan här illgärning.

Ifall det värsta beslutet fattas, kommer undertecknad kräva en polisutredning!

Rauli Lehtinen

veterinär

Hittat fel i texten? Skriv till oss