Foto:

LR ska inte sänka några jordbruksstöd

I media och på insändarsidorna har det nämnts flera gånger att landskapsregeringen planerar att minska ”jordbruksstöden”.

Det är något som Moderat Samling påstod i talarstolen i plenum när lagtinget behandlade Ålands nya budgetsystem med tillhörande kostnadsramar som sträcker sig tre år framåt. Det innehåller inget om att minska jordbruksstöd utan det är påhittat, eller ett missförstånd. Oavsett så är det oansvarigt att sprida missinformation på det här viset då det skapar oro för en redan pressad bransch.
Det var inte heller en fråga som lyftes under utskottsbehandlingen då jag var dit med tjänstemännen för att gå igenom eventuella frågor.
För den delen så är i princip alla ”jordbruksstöd” bundna till EU:s programperiod som sträcker sig till 2027 och inte något vi kan eller vill ändra. Förutom det har vi några få stöd som kan räknas som ”jordbruksstöd” som exempelvis avbytarstödet. I går torsdag klubbade landskapsregeringen ett nytt lagförslag om en förhöjning av avbytarstödet, något som inte höjts sedan 2019. Med förslaget höjs alltså ”jordbruksstöden” totalt sett eftersom vi inte planerar någon minskning av något annat.
Jag uppmanar media att faktakolla sådana påståenden och ifrågasätta dem ifall man väljer att citera politiker i talarstolen. Hur ska gemene man annars veta vad som faktiskt är sant eller inte?

Jesper Josefsson (C)
Näringsminister

Hittat fel i texten? Skriv till oss