Foto:

Lagtingets talman bör vara en ordinarie ledamot

Ålänningarna har vart fjärde år möjlighet att vid fria demokratiska val rösta in 30 personer till Ålands lagting. Av de 30 invalda är det brukligt att ett visst antal lämnar lagtinget för att ingå i landskapsregeringen. Det i sin tur medför att ett antal ersättare erhåller plats i lagtinget. Ersättarnas position är svagare än de ordinaries beroende på att deras medverkan förutsätter att landskapsregeringen inte under mandatperioden tvingas avgå till följd av misstroende eller annan orsak. Om regeringen till följd av misstroende eller annan orsak avgår förlorar de som sitter på ersättarplats sin plats med omedelbar verkan.

Med beaktande av att särskilt talmannen har en ytterst central roll speciellt vid bildande och ombildande av landskapsregering, så bör talmannen inte vara i beroendeställning till landskapsregeringen. Den person som innehar självstyrelsens högsta ämbete bör även åtnjuta ett betydande allmänt förtroende hos ålänningarna, något som främst visas genom att personen, vid valet, erhållit ett eget mandat i parlamentet. Eftersom en vice talman vid talmannens frånvaro till följd av sjukdom eller annat förhinder, inträder i talmannens roll, är det angeläget att kravet på ett eget ordinarie lagtingsmandat gäller för hela talmanstrion.
En ändring av lagtingsordningen säkerställer således att lagtingets talmän, vid lagtingsval, erhållit ett eget ordinarie mandat och därmed åtnjuter det allmänna förtroende som självstyrelsens främsta företrädare bör inneha hos den åländska befolkningen. Tillägget i lagtingsordningen förhindrar samtidigt situationer där avsaknaden av ett eget lagtingsmandat blir ett påtagligt inslag vid politiska kriser som påverkar den sittande landskapsregeringens möjligheter att regera.

Veronica Thörnroos
Lagtingsledamot

Hittat fel i texten? Skriv till oss