Foto:

Kritik förutsätter att man har koll

Ålandstidningens vd Daniel Dahlén menar i ett svar till mig 30.5 att radions företrädare inte välkomnar debatt om public service. Det stämmer inte, vi tycker tvärtom att public service ska diskuteras, kritiseras, utvecklas och förbättras, också här på Åland. Annars skulle vi inte jobba med det vi gör.

Men ingen är förpliktad att vidkännas kritik som är ogrundad eller bygger på felaktiga eller skeva antaganden. Tvärtom är det viktigt att sådan kritik avfärdas, och det var lätt gjort den här gången, då de flesta av Dahléns påståenden i ledarsticket 26.5 saknade egentlig substans.
Beträffande personalförmånerna kan jag konstatera att Ålands Radio och Tv i huvudsak följer det kollektivavtal som förhandlas fram för Yles del i riket. Detta besparar ÅRTV en hel del arbetstid och byråkrati vilket jag tror att Dahlén också kan uppskatta. Inga kostnader ska negligeras, men våra förmåner är verkligen inte särskilt dyra. Tandvården, som kanske är det som sticker ut, kostade i fjol 7 euro och 40 cent per anställd och månad.
Kanske är det i sammanhanget värt att påpeka att det här är pengar som hamnar i det åländska privata näringslivet, där ÅRTV upphandlar en hel del tjänster. Också till ÅTT-koncernen rinner en försvarlig del av medieavgiften genom de webbtjänster vi köper av Vibb.
Vidare påstår Dahlén att jag raljerar om ÅTT-koncernens resultat. Det märkte nog ingen läsare av Tidningen Åland 30.5, för här syftar Dahlén på formuleringar som aldrig trycktes då tidningen bad mig korta ner insändaren med 25 procent. Det är i sig helt i sin ordning att be om förkortningar, men det hade förstås varit bra om Dahlén haft koll på vilken text han bemötte.
För transparensens skull lydde passusen som följer:
”Gudarna ska veta att ÅRTV varje dag har medarbetare som stannar den där extra oredovisade halvtimmen på jobbet, av yrkesstolthet och lojalitet mot lyssnare och kollegor. Eller som under sin fritid besvarar brådskande mejl av intervjupersoner. Eller som tar jobbdatorn med på privata resor.
Jag vet förstås inte hur det förhåller sig på Ålandstidningen. Dock torde ÅTT-koncernen med sitt rörelseresultat på 681.000 euro för 2022 ha alla förutsättningar att premiera sin duktiga personal, om det är något bolagets vd och styrelse tycker de är värda.”

Fredrik Sonck
Vd Ålands Radio och Tv

Daniel Dahlén svarar:
Tack Fredrik Sonck för klargörandet gällande viljan till att öppna upp public service och dess uppdrag för debatt. Det har varit långt ifrån självklart tidigare och något som välkomnas.

Några saker. Faktum kvarstår att Ålands Radio och Tv driver på utvecklingen av personalförmånerna inom branschen på Åland. Ska ett offentligt ägt bolag på Åland göra det? Här behöver politiker stå till svars. Inte tjänstemännen.
Att Ålands Radio och Tv köper tjänster på den fria marknaden är bra. Däremot är det som jag ser det helt irrelevant i sammanhanget, någon annan väg är oförsvarbar och dessutom så gör de flesta företag det – köper tjänster av andra företag. För tydlighetens skull är det värt att poängtera att Vibb ägs av fler än Ålands Tidnings-Tryckeri Ab.

Hittat fel i texten? Skriv till oss