Foto:

Korrekt användning av ordet muta

Jonas Bladh skriver i sin ledare i måndagens Ålandstidning om hot mot demokratin och nämner där exempel på detta som skett i Ålands lagting. Bland annat ska en ledamot (undertecknad) ha anklagat LR för olagligheter i och med användandet av ordet ”muta”. Låt mig här lugna ledarskribentens oro, med att ordet muta är en korrekt benämning av det som avhandlades, men även på intet vis betyder att olagligheter har begåtts. Jag har handlat enligt lagtingsordningens §11: ”Varje lagtingsledamot är skyldig att i sitt uppdrag handla som rätt och sanning bjuder”.

Att följa lagtingsordningen och hålla sig till sanningen borde rimligen inte kunna ses som ett hot mot den demokrati som Bladh säger sig värna. En likriktad journalistik borde rimligen ses som ett större hot mot densamma, på tal om misstänkliggörandet av medier som även nämns som ett hot.
Följande står att läsa om mutor hos Finlands kommunförbund: ”Mutor är en form av korruption där den som mutar syftar till att med sin gåva påverka mottagarens beteende eller på annat sätt verka till givarens fördel. Mutor är inte nödvändigtvis alltid olagliga. De kan bryta mot administrativa bestämmelser eller bara vara oetiska.”

I definitionen, enligt åklagarmyndigheten i Sverige står följande att läsa: ”Det KAN vara ett brott att både ge och ta emot muta”.
Stellan Egeland (Ob), gruppledare

Hittat fel i texten? Skriv till oss