Foto:

Kärnkraft den säkraste energiproduktionen

Replik till Rauli Lehtinens insändare ” Inte realistiskt att bygga ut kärnkraften”. Om något kraftslag berikat vårt välstånd, miljö och säkerhet så är kärnkraften tillsammans med vattenkraften helt överlägset övriga kraftslag. Det Rauli Lehtinen påstår är mest svammel och inte cementerat vare sig historiskt, teknisk eller i vetenskaplig fakta.

Följande finns att läsa i vanligt media samt i vetenskapliga artiklar.
1968 fattades beslut om byggandet av tolv reaktorer i Sverige. Alla kokarreaktorer med leverantör Asea Atom samt Ringhals Westinghouse med en kokarreaktor och tre tryckvattenkokare.
Det tog cirka 15 år att bygga och driftsätta dessa reaktorer och har gjort Sverige/Norden till ett av de stabilaste och bästa elsystemen i världen med hög tillgänglighet oberoende väder och vind men tyvärr inte för politiska beslut. Politiska beslut som nedgraderat den en gång bästa elproduktionen till beroende av Tyskt brunkol, bunker C-produktion i Karlshamn med mera samt väderberoende smutsig vindkraft efter beslut av Miljöpartiet och Socialdemokraterna.
Inte av tekniska eller ekonomiska orsaker som en del hävdar både här och i Sveriges riksdag. Nej! Det var beslutat av rent politiskt/närmast religiöst mantra av Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Kärnkraft är klassad som fossilfri av EU och tyvärr så blev forskning i Sverige förbjudet efter beslut av Miljöpartiet och S 1987 med den så kallade ”tankeförbudslagen” som tack och lov avskaffades 2007.

Ingen annan energikälla har orsakat så lite olyckor/dödsfall som kärnkraft, inklusive olyckorna Tjernobyl och Fukushima på vår jord. Och nästan alltid när ett kärnkraftverk såsom Rauli åberopar är ur drift på grund av händelser/fel så är det av teknisk eller mänsklig art och inte själva kärnklyvningsprocessen.
Säkerhetssystemen i kärnkraftverk är tredubbla och torde vara de säkraste systemen som finns för energiproduktion och granskas/kontrolleras av internationella energiorganet IEA. Rauli borde nog vara mer orolig för styr- och reglersystemen och övriga komponenter för den smutsiga asynkrona/väderberoende vindkraftsproduktionen som är ett av de enklaste att slå ut med sabotage, riktad specialoperation mot sårbara anslutningspunkter och kablage.
Nu satsar vi på återuppbyggnad av den en gång bästa energiproduktionen med utveckling, forskning och vidareutveckling mot version 4 där kärnavfallet i dag blir prima bränsle med halveringstider på ett par hundratals år.
Åland kommer inte bli rikt med flera hundra Eiffeltorn i åländska hav, utan fattigare med en totalt förstörd havsmiljö för människor, djur, fauna och habitat som rimmar illa med Östersjöfonden. Ett hav som vi alla kämpar för. ”Ett rent hav/horisont”.

Kent Lansing
Fri Horisont

Hittat fel i texten? Skriv till oss