Journalist bliv vid din läst

Foto:
I sin ledare ”Utgångspunkten måste vara transparens” tar ledarskribent Fredrika Fellman upp en viktig fråga gällande insynen i de demokratiskt valda organens beslutandemakt. Fredrika Fellman tar avstamp i regeringens förslag till ny lag om offentliga handlingar som lagtinget ska debattera i en snar framtid. Tyvärr missar Fellmans analys vad lagförslaget egentligen handlar om.

Hon fokuserar nästan uteslutande på lagtingets utskottsarbete som inte är offentligt. Fellman understryker att en stor del av lagtingsledamöternas arbete sker i utskotten. Det stämmer i sig men utskottsarbetet är en form av beredning inför lagtingets slutliga behandling och beslut av regeringens lagförslag. Motsvarande har vi i kommunernas nämnder. Inte heller nämndernas arbete och möten är offentliga. Lagtingets utskott kan hålla så kallade ”öppna utskottsbehandlingar” då allmänheten bjuds in för att följa utskottets utfrågningar av sakkunniga och annan expertis.

Utskottsarbetet regleras i lagtingsordningen och i lagtingets arbetsordning. I detta sammanhang bör man också påminna sig att lagtingets arbete bygger på parlamentarism. Det betyder att regeringspartiernas representanter i utskotten förväntas stödja regeringens förslag medan oppositionens representanter i utskotten får chansen att granska, ifrågasätta och komma med alternativ till regeringens förslag. För utskottsarbetet är det till fördel att mötena är stängda för allmänheten. Inte bara med tanke på parlamentarismen utan också ifall sådana situationer uppstår att majoriteten överväger att stöda och kompromissa med minoriteten för det allmännas bästa.

Den journalistiska granskningen av ett ärende i lagtinget borde ske utgående från oberoende journalistiska grunder i stället för att enbart rapportera om åsiktsskillnaderna mellan partierna i lagtinget och utskotten.

Mera granskande journalistisk och framför allt mera kunskap om hur samhället är uppbyggt och fungerar skulle gynna allmänhetens förståelse för politiken och det offentliga beslutsfattandet.

Politisk journalistisk som levererar ofullkomliga reportage om komplicerade lagframställningar gynnar inte demokratin. Det är mer än tveksamt om journalistiken har något att tillföra utskottsarbetet i lagtinget. Ansvaret är de folkvaldas. Journalisternas uppdrag är att granska hur politikerna uppfyller sitt ansvar. Journalisterna ska inte vara en del av arbetet i lagtingets utskottsarbete. Ansvarsfördelningen måste vara glasklar och rollerna tydliga.

Barbro Sundback (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss