Foto:

Jomala och Mariehamn borde samarbeta om äldreomsorgen

Vårdbehoven på Åland är stora och kommer att stiga framöver inom äldreomsorgen och även för våra demenssjuka invånarna. Detta återspeglas i köer om vårdplatser i kommunerna. Jag anser att vi politiker inom Jomala ska utreda även ett samarbete över kommungränser och försöka hitta gemensamma kostnadseffektiva lösningar för bygge och underhåll av ett demenscenter.

Saknas det barnomsorgsplatser inom en kommun bygger man daghem eller hittar andra lösningar i relativ brådskande ordning. Det är förståeligt då man inom en kommun vill jobba för inflyttning av barnfamiljer. Denna slags inflyttning genererar intäkter till kommunen i form av till exempel skattepengar.
Jag önskar mig samma flexibilitet när det handlar om våra äldre. De har förtjänt en anpassad vård som är trygg och säker.
Det finns garanterat en hel del tankegångar kring ämnet. Jag funderade ett tag över om vi, inom Jomala kommun kunde söka ett samarbete med Mariehamn och varför inte även med andra kommuner för ett gemensamt demenscenter.

Jag tänker så här. Jomala har kanske något att erbjuda som kanske saknas i Mariehamn. Nämligen ytor eller byggnader. Det finns dessutom funderingar för omstruktureringar inom omsorgen. Till exempel kan man tänka sig att institutionsvården ska lyda under ÅHS i framtiden. Vad detta betyder är för mig ännu oklart men detta öppnar kanske för frigörande av utrymmen någon annanstans? Vem vet, men man bör titta på alla möjligheter.

Inom Jomala tillsattes en kommitté för att kunna utreda kommunens behov av äldreomsorg de kommande åren. Man kom till slutsatsen att man skulle frigöra medel för projektering av ett eget boende med 50 platser. Jag gillar förslaget, men varför inte fundera om vi kan göra saken kanske mera effektiv genom ett uppdelat gemensamt vårdcenter även med en demensavdelning? För att undvika ett nytt kommunförbund kunde Jomala kanske fungera som värdkommun i stället.
Jag lade in en motion vid fullmäktigemötet den 14 november 2023 att vi inom kommunen ska utreda ett samarbete med Mariehamn i ämnet. Jag hoppas involverade politiker ser positiv på saken för våra äldre i samhället.

René Janetzko (Ob)

Hittat fel i texten? Skriv till oss