Foto:

Inte realistiskt bygga ut kärnkraften

Vintern i år har varit tidvis riktigt kall och kommande mars månad kan ge ytterligare sträng kyla. Detta kan drabba vår nuvarande elbaserade energiförsörjning med obehagliga överraskningar! I och med att kärnkraftverket Olkiluoto 3, efter 15 års problem, egentligen togs i drift, hoppades man att elproduktionen skulle bli stabil, man pratade om säker och kontinuerlig baskraft. Förhoppningarna har dock inte förverkligats. Problem med driftstopp har fortsatt och service sker olyckligtvis nu under vintern. Även våra äldre kärnkraftverk ska snart servas, Olkiluotos två gamla reaktorer i april och maj.

Med Olkiluoto 3 hoppades man på en stabil elförsörjning, men det har fortsättningsvis skett oväntade problem. Senast, slutet av året 2023, upptäckes fel i åtta tätningar. Villkor för att stå också för reservkraft, under eventuella driftstopp med risk att hela elförsörjningen fallerar, ställdes till byggaren och ägaren, den finländska företagen Teollisuuden Voima Oy (TVO). Men nu kommer man inte mera överens om detta, avtalet fattades redan år 2004. Det kommer att kosta kanske miljarder euro och det vill inte TVO stå för. Ett alternativ är att konsumenterna får stå för fiolerna! Vi har redan erfarit hur nuvarande komplex och känsligt eltaxa-system kan leda till extremt höga elpriser.

Skillnaden mellan kärnkraften i Sverige och i Finland är att i Sverige sker det statligt och i Finland privat. Att bygga flera kärnkraftsanläggningar i Finland är inte mera realistiskt. Bygget kommer att kosta så mycket att investeringen kunde återbetalas enbart med kontinuerlig drift, full kapacitet i dygnet runt och året om. Det finns inte mera utrymme för en sådan ökning av elproduktionen.

Det har även påståtts att kärnkraften är det billigaste sättet att producera energi, men man undrar i vilket molok-gap pengarna försvinner med megabyggen och jättelånga förseningar i byggtider. Olkiluoto 3 reaktors systerreaktor i Frankrike har överskridit 15 år och i Slovakien har deras senaste reaktorbygge tagit redan 17 år.
Vi har också läst om säkerhets- och sabotagefrågor i jämförelse med olika typer av energiproduktion. Havsbaserad vindkraft påstås att vara mycket lätt att slå ut under krig. När man har läst om ryska missilers tidiga explosioner och urusel träffsäkerhet under kriget i Ukraina, undrar man nog hur man förstör hundratals ”smala pinnar” ut i havsbaserad vindkraft.
Kärnkraften torde vara den mest känsliga energiproduktionen för sabotage. Vi har redan ett konkret exempel på hur militära israeliska hackers satt den iranska kärnkraftsanläggningens datastyrning helt ur spel. I dag är cyberkrigsföringen överallt mycket avancerad. Trots fakta tror jag att kärnkraftskramarna fortsätter att drömma om en mysig SMR på bakgården och en lyxig Tserno-Bil i garaget!

Rauli Lehtinen (HI)

Hittat fel i texten? Skriv till oss