Foto:

Inget parti löser problemen ensam

Lagtingsledamöterna Wille Valve (M) och Robert Mansén (C) har båda i två utmärkta och konstruktiva insändare riktat ljuset mot den högaktuella elmarknaden. Att temporärt slopa elskatten samt införa ett högkostnadsskydd enligt norsk och förmodligen snart även svensk modell, är två konkreta åtgärder som förhoppningsvis landskapsregeringen går vidare med.

Jag har saknat den ekonomiska politiken de senaste åren, den är grunden till precis allt. Det är dyrt att vara ålänning och det är dyrt att vara företagare på Åland. Det kommer under en tid att bli ännu dyrare, därför är det viktigt att problematiken kring stigande elpriser inte isoleras. Vi politiker behöver komma överens om en palett med åtgärder som gör Åland ännu attraktivare, mindre dyrt och samtidigt mer hållbart. Det fina är att det redan finns många konkreta förslag på åtgärder, det enda som saknas för förverkligande är politiskt samarbete.
Finans- och näringsutskottet, i vilket jag själv sitter, med består av sju ledamöter, där C har två platser och M en plats. Jag väljer att uppfatta Valves och Manséns insändare som mogna inbjudningar till framåtskridande samarbeten. Jag hoppas därför vi inleder höstens utskottsarbete med att konkretisera de kort- och långsiktiga åtgärder som skulle behövas beaktas i kommande årsbudget. Energifrågor, inflation, köpkraft, arbetsmarknad och tillväxt faller samtliga in under utskottets ansvarsområden. Finans- och näringsutskottet borde vara den ultimata miljön för det politiska samarbete som nu krävs. Låt oss ta vara på det.

John Holmberg (Lib)

Hittat fel i texten? Skriv till oss