Foto:

Höj pensionsavdraget

I lagtinget har vi fört en debatt mellan en ändring av grundavdraget och ett så kallat jobbskatteavdrag i kommunalbeskattningen. Men frågan är om vi uppnår verklig rättvisa med något av dessa två avdrag?

Många tror att det är så enkelt att om man har högre inkomster så blir skatten högre. Men så enkelt är det inte. Skatten beror också på åldern och vilken typ av inkomst du har. Låt mig ta två exempel. En mariehamnare som är född 1960 och som har en inkomst om 20.000 euro betalar 385 euro i skatt (skatt.fi). En granne som är född 1950 och har en pension om 20.000 euro betalar 2.524 euro i skatt. Det är sex gånger mera eller 2.100 euro mera.
Är det någon som anser att det är rättvist? Om inte så borde finansminister Roger Höglund (C) komma med ett förslag om att höja pensionsavdraget i kommunalbeskattningen. Det ligger ju inom vår behörighet.
Som det framkommer i debatten så måste ändringar i beskattningen göras i god tid för att skattebyrån ska hinna gör förändringar i datasystemet. Därför vill jag lyfta denna fråga nu, i god tid, så att landskapsregeringen har tid på sig inför nästa budgetår eller redan i en tilläggsbudget att komma med förslag till förändringar.
En pensionär ska inte behöva betala sex gånger mer för sin pension än en arbetare betalar för sin löneinkomst. Denna orättvisa måste korrigeras.
Stephan Toivonen
Åländsk demokrati

Hittat fel i texten? Skriv till oss