Foto:

Historielöst om centrum

» Apropå ledaren

Tisdagens ledare i Ålandstidningen rubriceras ”Telegrafen är ett lyft för hela Mariehamn”. Det är inte svårt att stämma in, men den som läser vidare får sig till livs en märkligt förvrängd historieskrivning och ett slentrianmässigt och onyanserat klander av stadspolitikerna.

Det är att överskatta våra politikers förmåga att beskylla dem för uppkomsten av ett köpcentrum utanför staden. Säg det småstadscentrum som inte drabbats på samma sätt! Som näringsminister sade Jan Vapaavuori att det räcker med ett köpcentrum för att döda en stad med 20.000 invånare.
För inte så länge sedan inbjöds en svensk centrumplaneringsguru till Mariehamn. I tidningen lyfte han speciellt upp det Hillingska huset (bland annat Viktor i dag) som ett fint inslag på Torggatan. Historien som trivselskapare kunde väl ha lyfts i ledaren.
Det hade också varit på sin plats att nämna hur det kommer sig att centrums nya dragplåster kallas Telegrafen. ”Telegrafen” skulle rivas för att ge plats för ett nybygge. Det fordrades domstolsbeslut för att förhindra att husets K-märkning lyftes bort. En tid efteråt sade byggherren Trygve Eriksson i tidningen att han gett arkitekten ett nytt uppdrag: att inkorporera ”Telegrafen” i bygget. Och att han var ”mycket nöjd” med de nya ritningarna.
En ledarskribent med ett längre perspektiv än Kevin Erikssons hade kanske lyft fram att just telegrafen, när den inledde sin verksamhet i Mariehamn i november 1876, var en förutsättning för vår viktigaste näring sjöfarten att verka här. I Finland och Sverige flyttade redarna från småstäderna till storstäder på grund av tillgången till telegrafi. Det kan man hoppas att kommer fram på plats när vi på fredag minglar i Telegrafen.

Jerker Örjans

Hittat fel i texten? Skriv till oss