Foto:

Havsplanen är inte fastslagen förrän den är fastslagen

550 enskilda ålänningar och 60 organisationer deltog i andra remissrundan för havsplanen som avslutades den 16 februari. Det visar på ett fantastiskt engagemang. Det engagemanget tänker landskapsregeringen ta vara på.

Det här är första gången Åland skapar en havsplan. Havsplanen har varit två gånger ute på remiss för att få allmänhetens synpunkter. Också det första utkastet till havsplan mötte starka reaktioner. Då vände sig många bland annat mot att de privata vattnen ingick i planen.

Nu, efter andra remissrundan, pekar många på vikten av fler markeringar för naturvärden. De olika parametrarna som styr markeringarna utvecklas hela tiden just nu. Det betyder till exempel i klartext att information kring viktig undervattensnatur påverkar markeringar för till exempel vattenbruk. På samma sätt påverkar sjöfartsmyndigheternas påpekanden om farleder markeringarna för havsbaserad vindkraft. Och så vidare.

Planen är inte fastslagen förrän landskapsregeringen slagit fast den.

Ambitionen är att kartläggningen och informationen i havsplanen ska fungera som ett stöd för att olika verksamheter ska kunna fungera sida vid sida på ett hållbart sätt. Däremot är det rent felaktigt att ge sken av att havsplanen bestämmer var naturskyddsområden, vindkraft och andra verksamheter ska placeras i framtiden. Det bestäms genom lagar, förordningar och andra beslut.

Många ålänningar bär på djup oro för Östersjöns tillstånd. Hållbart initiativ delar den oron till fullo. Därför fortsätter vi jobba hårt för en bra åländsk havsplan. Samtidigt jobbar vi vidare med bland annat ny vattenagstiftning, VA-frågor och viktiga vattenåtgärder.

Alfons Röblom (Hi)

Utvecklingsminister

Hittat fel i texten? Skriv till oss