Foto:

Ge plats för alla på trottoarerna

Det går bra att gå tryggt på trottoarerna då de är lätt snöiga, men följande skede, sandningen, kunde göras mera ändamålsenlig, tycker jag.

Kan ni inte tänka er att enbart sanda halva trottoarerna, också i centrum, för att ge mera plats för olika aktiviteter? Föräldrar med barn behöver kunna få dra sina små i pulka eller på kälke och vi alla äldre som är rädda att gå ut i halkan kunde då få använda våra sparkkälkar som både stöd och motionsmetod.
Ett samhälle som tillgodoser de flesta åldersgruppers behov är ett bra ställe att leva i, likaså ett rättvist. Tiderna är nu sådana att vi alla behöver få samla på de glädjeämnen i vardagen som finns att tillgå. Jag tänker på djuren på Lilla holmen, pulkåkningsmöjligheter och gärna mera för de små.

En äldre flanör

Hittat fel i texten? Skriv till oss