Foto:

Förtydliga ÅMHM:s befogenheter

Läser i Ålandstidningen 21.9 med sorg i hjärtat och en stigande ilska om 13 djur som svultit ihjäl. Det dyker upp fall om vanvårdade och ihjälsvultna djur som uppdagats vid ÅMHM:S inspektioner gång efter gång, hur kan detta få fortgå? ÅMHM gjorde sex inspektioner på gården och djurägaren gavs möjlighet att vidta förbättringsåtgärder, men ska det faktiskt krävas sex inspektioner och 13 döda djur innan ÅMHM har befogenhet att besluta om omhändertagande? ÅMHM:s befogenheter vad gäller omhändertagande av djur behöver uppenbarligen förtydligas så att myndigheten kan ingripa innan det är för sent.

Av djurskyddslagen framgår att man för djurskyddsbrott eller -förseelse kan dömas till böter eller fängelse upp till fyra år. Från ett praktiskt perspektiv är djurhållningsförbud en direkt och konkret påföljd som gärna skulle få meddelas oftare och för en längre tid.
Tyvärr är statusen på djur som katter, kaniner och höns låg och de överlåts kostnadsfritt eller för struntsummor även till personer som inte har den empati, förståelse eller kunskap som krävs för att hålla djur. Vi kan alla hjälpa till att höja den statusen på djuren för att förhindra att de far illa i fel händer. Och fortsätta agera visselblåsare till ÅMHM vid uppenbar vanvård av alla djur.

Marika Björkman

Hittat fel i texten? Skriv till oss