Foto:

Fordonsmyndigheten godkände inte polisens redogörelse

Jag har nyligen erhållit en skrivelse från Ålands polismyndighet angående registerskylten ÅS 9235 som förstördes i samband med att vår husvagn totalförstördes vid en brand. I redogörelsen konstaterar man samma sak som finns antecknade i brandmyndigheternas protokoll, vilket även presenterades för personalen vid Fordonsmyndigheten. Detta godkändes inte.

Återvände (igen) till polisen och meddelade myndighetens åsikt. Överlämnade brandmyndigheternas protokoll till polisen som skulle titta närmare på saken.
I diskussionerna med Fordonsmyndighetens personal framkom det enligt min mening inte i något sammanhang att det krävs ett intyg från polisen gällande avregistrering. Däremot blev jag hänvisad till polisen, som till en början icke riktigt för stod vad det handlade om. Polisen jag samtalade med var behjälplig att kopiera brandmyndigheternas protokoll i ärendet. I och med detta trodde jag att saken var klar!
@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Karl-Erik Smulter

Hittat fel i texten? Skriv till oss