Foto:

EU-brev: Den svåra tystnaden

Regeringsförhandlingarna dominerar samtal både vid kaffebord och i pressen. I en process som sällan är enkel har förhandlingarna den här gången verkligen satt tålamodet på prov. De håller på att slå rekord för att de tagit längre än någonsin tidigare. Men varför är förhandlingarna så svåra och vad kan vi lära oss av denna tålamodsprövande process?

Att förhandla fram en regering är en komplex uppgift. Flera politiska partier med mycket olika ideologier och mål ska försöka hitta gemensamma nämnare och bygga en grund för att styra landet under utmanande omständigheter. Det kräver tid, öppen kommunikation och kompromissvilja.
Det finns flera orsaker till att regeringsförhandlingarna har dragit ut på tiden. En av dem är att de politiska partierna har stått fast vid sina prioriteringar och inte varit villiga att ge avkall på sina kärnfrågor. Det skapar utmaningar i att hitta en balans och forma en koalition som alla parter vill stöda.

Denna utdragna förhandlingsprocess har också lagt grunden för en frustrerande tystnad. När ingenting är offentligt och detaljer om förhandlingarna hålls hemliga blir det svårt att uttala sig om något konkret. Men för att citera författaren Gabriel García Márquez: ”Allt är tystnad mellan orden som inte sägs och de som inte kan sägas.” Citatet speglar verkligheten för de som är inblandade i regeringsförhandlingarna i Finland. Det finns en oviss spänning mellan det som inte kan avslöjas och den frustration som det medför för allmänheten och pressen.

Men vi kan dra några slutsatser och lärdomar ur den här processen. För det första är det viktigt att erkänna att förhandlingar av denna omfattning tar tid. Motstridiga politiska mål och utmaningar hittar inte en lösning över en natt. Det krävs tålamod och uthållighet från alla inblandade parter för att nå en hållbar överenskommelse.
För det andra är öppenhet och tydlig kommunikation avgörande. Hemlighetsmakeri försvårar den öppna diskussionen och bidrar till att göra allting svårare. Medborgarna har rätt att veta vad som pågår bakom stängda dörrar och att vara delaktiga i processen på något sätt. Även om inte alla detaljer kan offentliggöras, kan en regelbunden uppdatering om framstegen och de överväganden som görs bidra till att minska frustrationen och öka förtroendet för processen.

Slutligen är det också viktigt att komma ihåg att kompromisser är en nödvändighet inom politiken. Det gäller i synnerhet små länder, som inte kan välja och vraka bland alternativen. Ingen part kommer att få allt de vill ha, och det är där förhandlingskonsten blir avgörande. Att vara beredd att ge och ta, att lyssna på andra åsikter och att vara öppen för kompromisser är kärnan i en lyckad förhandlingsprocess.

Så, även om regeringsförhandlingarna i Finland har varit långvariga och utspelat sig som frustrerande, ger de oss en möjlighet att reflektera över vikten av tålamod, öppenhet och kompromissvilja inom politiken. Förhoppningsvis leder dessa lärdomar till en regering som kan möta de utmaningar och möjligheter som Finland står inför.

Nils Torvalds

Skribenten är ledamot av Europaparlamentet
SFP/Renew Europe

Hittat fel i texten? Skriv till oss