Foto:

El Från Himlen?

Ett inlägg i debatten om laddningsbara fordon. I en allt mer elektrifierad värld med bland annat elfordon, färjor, alltså transportmedel med batteridrift, så kommer sällan frågan upp ”var kommer elen ifrån?” Alltså hur produceras den? Och med vad? Ja än så länge inte från egna solceller på fordonet. Men i vårt nordiska kraft- och energibalanssystem, som än så länge har en trygg bas från vatten- och kärnkraft för frekvensstabilitet, växer nu upp andra producenter vars energi grundar sig på exempelvis när det blåser. Mycket bra alternativ när det sker på miljöns och befolkningens villkor i småskalighet. Men ”fula” vindkraftsparker där ofta lokalbefolkningen blir överkörd och naturintressen blir försummade kommer att bli ett monument över människans dumhet. Protester pågår mot vindkraftsparker och kommer att bli en folkrörelse som ej går att negligera.

All energi i sammanhanget kommer ursprungligen från vår sol, alltså fusionsenergi. I Sverige styrs energipolitiken inte alltid för miljöns bästa som när väl fungerande kärnkraft stängs av. Vi har som exempel Oskarshamn reaktor 3 på cirka 3.200 MW termisk effekt. I min tidigare verksamhet i produktionsledande ställning i södra Storstockholm, förbrukar en av våra kraftverkspannor på 300 MW (90 MW El) cirka 300 kubikmeter flis per timme. Det blir cirka 70 långtradare per dygn. För Reaktor 3 i Oskarshamn skulle då ekvivalent energimängd från retur/skogsflis motsvara cirka 800 långtradare per dygn. (Oljeeldade Karlshamnsverket togs också i drift i veckan för att upprätthålla kraftbalansen).

Det belyser den enorma betydelsen vatten- och kärnkraft har för vårt gemensamma nordiska system och ger oss perspektiv. Elförsörjningen med ökning till fordonsflottan och nedläggning av kärnkraft äventyrar vårt energisystem och gynnar inte miljön.

Forskning och utveckling av version fyra i kärnkraft med små energianläggningar är mycket intressant och förhoppningsvis en kommande stabil energikälla med helt andra klyvbara bränslen än uran 235. Här på Åland har kraftverksdieseln nedmonterats vilket gör oss mer sårbara vid avbrott. ”En stabil frekvenshållare”.

Miljöbränsle från vår skog i form av ”grot” (grenar och toppar) och övrigt avfall för produktion av metanol är ett utmärkt alternativ för bensin och dieselfordon.

Denna så kallade fff (fossil fri fordonsflotta) har oftast mött politiskt motstånd till förmån för etanol och eldrivna fordon. Med elektrifierade fordon kommer också nya krav på släckmetoder när bränder uppstår i batterier och vid transporter på färjor, parkering i stora parkeringshus med mera, så kallad termisk rusning.

Sammanfattningsvis är vårt gemensamma energisystem med trygg bas i form av vatten- och kärnkraft och kraftvärmeverk med biobränsle en förutsättning för vår trygghet, välstånd och utveckling i samklang med alternativa miljövänliga alternativ som komplement men aldrig som basproduktion.

Kent Lansing

Hittat fel i texten? Skriv till oss