Foto:

Debattartikel Åland 100 år: Omställning självstyrelsensallra starkaste argument

I begynnelsen var ålänningarna jägare och fiskare och livnärde sig under flera epoker på vad naturen hade att erbjuda. Den sjöfart, handel och kultur som kom att omgärda näringarna var alltid baserad på naturens villkor. Allt annat var otänkbart – eftersom det som inte beaktade naturens spelregler alltid skulle slå tillbaka.

I en globaliserad och industrialiserad värld är vi inte längre beroende av självförsörjningen. Vi kan få mat från andra sidan jordklotet. Vi kan köpa nya skor och kläder när vi vill.

Vi har nu ökat exploateringen av naturen till en accelererande nivå av levnadsstandard med katastrofala globala konsekvenser.

Ibland hörs påståenden om att Åland är för litet för att ändra på det här. Det stämmer inte. Det är oftast just små, dynamiska samhällen som vårt som kan svara på de frågeställningar som världen ställer.

Den åländska andan av egensinne har gett oss självstyre, en mångfald av näringsidkare och ett starkt välfärdssamhälle. Samhällen lika stora som vårt har de allra bästa förutsättningarna för att ställa om tack vare just småskaligheten, de snabba beslutsgångarna och gemenskapsandan. Tillsammans har vi bestämt oss för att vi ska ta ansvar för vår del av kakan och göra allt vi kan för att ställa om till ett fullständigt hållbart samhälle senast 2051. Vi har också lagt fram sju färdplaner för att nå vår första anhalt, år 2030.

En utveckling de senaste decennierna har visat att Helsingfors inte alltid fattar beslut med regional hänsyn, till exempel i frågor kring småskaligt kustfiske och vindkraftsstöd. Åland har bättre möjligheter att gå i riktning mot hållbarhet om vi kan justera vår lagstiftning, våra förordningar och beslut utifrån våra egna erfarenheter. Med utökad skattebehörighet kan vi också göra en så kallad grön skatteväxling, där vi inför skattelättnader för hållbara varor och tjänster och vice versa. Det borde nämligen vara mycket enklare att fatta hållbara val på Åland än det är i dag.

Vi menar att det vore en enklare match för Finland att acceptera vårt övertagande av behörighet utifrån målsättningen att använda verktygen för att uppfylla vår vision om det bärkraftiga samhället. Omställningen är i själva verket 2020-talets starkaste argument för en utökad självstyrelse.

Det här är inget nytt för oss ålänningar. Det genuint åländska har alltid varit att leva i samklang med naturen och med varandra. Vi ser det i dag i det stora engagemanget i föreningslivet, i alla holk-uppsättningar för sjöfåglar, alla lokala jaktvårdsföreningar som bedriver viltvård och fiskelag som restaurerar våtmarker. Vi ser det i mångsyssleriet, i byasamfälligheterna och det allt mer självklara valet att köpa åländskt när tillfället ges.

Hållbarhet är ren och skär självstyrelsepolitik. Att påstå att det är någon annan som ska göra något, någon annanstans, någon annan gång – det är att ge upp. I den stora omställningen ska Åland och ålänningarna fortsätta med att fatta framåtsyftande, långsiktiga och kaxiga beslut. Åland ska både använda och utveckla sin självstyrelse för att visa världen ett nytt Ålandsexempel. Vi kan och vi ska med stolthet visa att det går att ställa om ett samhälle inom planetens gränser.

Alfons Röblom och Annette Bergbo

Talespersoner för Hållbart initiativ

Hittat fel i texten? Skriv till oss