Foto:

Dags att diskutera Ålands kris- och krigsberedskap

Republiken Finlands och därmed Ålands säkerhet i dessa tider debatteras mycket i media och jag har några kommentarer till detta. Att Östersjöområdet blivit en mycket säkrare plats i och med Finlands inträde i Nato, är ett påstående som verkligen kan diskuteras.

USA:s före detta president har uttalat sig att om han väljs till president igen, ska han föra ut landet ur Nato. Utan USA är alliansen verkligen en koloss på lerfötter och chansen att han åter blir president är i dagens läge över 50 procent. Konungariket Sveriges ansökan om medlemskap i Nato har utvecklats till skämt, ratificeringsprocessen är en fars utan dess like. Här behöver de nordiska länderna bilda en egen försvarsallians, gärna med flankstöd av Storbritannien.
Vår östra granne har uppenbarligen startat ett hybridkrig mot EU, detta har även Finland fått ta del av med flyktingkris och förstörande dataintrång. Här gäller det att förbereda sig på alla plan. Då Ryssland av EU utsatts för restriktioner i dess handel med utlandet, har man börjat exportera olja till mindre pålitliga länder. Frakten av dessa oljeprodukter sker till stor del med gamla och skrotfärdiga oljetankfartyg som hyrts in för ändamålet. Denna trafik är ett verkligt hot mot Östersjöns miljö, en olycka med ett sådant fartyg skulle innebära en naturkatastrof för lång tid framöver. Här bör länderna runt Östersjön reagera och med hjälp internationella regelverk försöka stoppa fartygen innan de når innanhavet. Fartygen kan också lätt utsättas för hybridattacker och sabotage av olika slag som kan få katastrofala följder.
Som tidigare noterats kan Finland anses vara under attack av Rysslands hybridkrigsföring och det gäller att förbereda sig på alla områden. För Ålands del bör man se över oljeskyddet och samarbetet mellan myndigheter och frivilligorganisationer, hur man huserar ett antal hjälpande militärer bör också ses över samt planer för olika slag av evakuering.
När republikens president vid senaste Ålandsbesöket manade till att diskutera säkerhet menade han inte, hur man på ett säkert sätt kan lasta färjan Mergus vid lågvatten eller hur dess toaletttank tål en grundstötning. Nej nu är det nog tid att börja diskutera krisberedskap och eventuellt krigsberedskap.
Elof W.

Hittat fel i texten? Skriv till oss