Foto:

Bild

Dagens debatt, bild på AE och blå ruta Ska självstyrelsedagen vara en festdag för alla, eller?

För mer än ett år sedan, inför firandet av självstyrelsens 100-årsjubileum, lämnade Ålands framtid in en motion till lagtinget om att ge regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur självstyrelsedagen kan göras till en allmän ledig festdag på Åland.

Med avstamp från detta jubileum borde alla partier ta ett helhetsgrepp och med öppet sinne hjälpas åt för att göra självstyrelsedagen till den folkfest den bör och förtjänar att vara. Men, tyvärr har frågan blivit begravd i lag- och kulturutskottet (LKU).
I och med att ÅF inte har någon representant i LKU har jag två gånger via mejl bett utskottets medlemmar att seriöst behandla förslaget om att göra självstyrelsedagen till en folkfest som alla kan ta del av. Dock utan respons. Därför måste vi ställa oss frågan om övriga partier vill lyfta självstyrelsens högtidsdag, eller tycker de faktiskt att det är enbart offentlig sektor som ska fira?

Nu står vi återigen inför firandet av vår unika självstyrelse där endast en del av ålänningarna är lediga och kan vara med. Att anställda inom det privata näringslivet med skattemedel ska vara med och bekosta de offentligt anställdas ledighet denna dag väcker förstås känslor, vilket är helt begripligt.

Så varför ha kvar denna orättvisa som går att lösa med politisk vilja? I våra nordiska grannländer firas nationaldagen som en allmän ledig dag. Detta för att alla ska kunna delta i firandet. I våra systerautonomier Färöarna och Grönland firar man endast sin egen nationaldag som en allmän ledig dag, däremot inte Danmarks. Att inte även Åland lyfter upp självstyrelsedagen till en nationell folkfest då alla ålänningar är lediga säger tyvärr en hel del om synen på självstyrelsens status.

Inrättandet av självstyrelsedagen som en allmän ledig dag ska inte oskäligt drabba näringslivet genom ökade kostnader. Därför bör en grundlig utredning givetvis även innefatta förslag på hur detta kan lösas på bästa sätt.

Får Ålands framtid väljarnas förtroende i höstens val kommer vi fortsätta att jobba hårt för att självstyrelsedagen ska bli en riktig festdag för alla ålänningar.

Anders Eriksson

lagtingsledamot (ÅF)

Hittat fel i texten? Skriv till oss