Foto:

C + Ob + S + MSÅ lurar de äldre

Då var det dags att analysera den första tilläggsbudgeten.

Min första motion hade rubriken: ”Stöd för byte av oljepannor stryks” och till min glädje så gick utskottets majoritet in för detta alternativ. Rainer Juslin (Lib) hade en liknande motion. Tyvärr röstade lagtinget sedan för detta pannstöd.
Sedan hade jag två motioner angående en resursförstärkning för ÅMHM. En med rubriken ”Framtida resursförstärkning för ÅMHM stryks”. Jag motiverade detta med att regeringen konsekvent har förklarat att den storskaliga vindkraften inte ska belasta skattebetalarna.
Motionen avslogs men i betänkandet fanns följande skrivning: ”Med tanke på det omfattande arbete som kommer att krävas av myndigheten i handläggningen av olika tillstånds- och tillsynsärenden kring vindkraften de kommande åren anser utskottet att det bör utvecklas en avgiftsmodell som möjliggör en högre grad av kostnadstäckning.” Helst hade jag velat skriva full kostnadstäckning, men det är en ett steg i rätt riktning.
Men sedan hade jag en motion rubriken: ”Lura inte de äldre!”. I budgeten för 2023 föreslogs och godkändes en reservering av Paf-medel om 3.876.000 euro. I remissdebatten inför budget 2023 i november sade finansminister Roger Höglund (C) ”under reserveringen så finns det 4 miljoner som i första hand är tänkta att användas för vattenåtgärder, it-demokrati samt äldrevård”. Men i tilläggsbudgeten försvann äldreinvesteringarna helt.
Så veckan före jul då budgeten klubbades kan man säga att de äldre utlovades en miljon euro, men den julklappen var indragen i och med förslaget till tilläggsbudget.
Min budgetmotion inte vann understöd i utskottet men jag tog den till omröstning i lagtinget, som ju en gång redan godkänt dessa kostnader. Jag ville att 650.000 euro skulle reserveras för de äldre. Förslaget fick understöd endast av Anders Eriksson (ÅF) medan Centern, Ob, S, Jörgen Strand (MSÅ) och Wille Valve (MSÅ) röstade emot förslaget. Liberalerna och HI lade ner sin röst. All heder åt Anders Eriksson.
Så en majoritet av lagtinget lurade de äldre.

Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati

Hittat fel i texten? Skriv till oss