Foto:

Bygg upp en vindkraftsfond

I denna tidnings spalter har hittills skrivits mycket om vindkraftens vara eller icke vara. De flesta har vad jag minns varit emot. Jag är starkt för den utvidgade etableringen av vindkraft. Vi måste komma så långt bort som möjligt ifrån oljeberoendet och de mörka krafter som i vissa länder styr denna. Oljan kommer de facto att ta slut en dag och lämna slukhål efter sig medan vinden är evig. Jo men utbrister genast någon; Ibland blåser det för mycket och ibland för lite!

Lugn lugn! Snart utdelas nog ett Nobels fysikpris ut till dem som listat ut även detta problem. Det finns något som heter kvantfysik och någonstans där ligger väl svaret.
I debatten har funnits några intressanta inlägg som jag vill relatera till. Det talas om Mankala, och industrins Kraft som till självkostnadspris säljer av inhemsk producerad elkraft, bra mycket bra!
En skribent utbrister: Vad är priset för en fri horisont? Jag frågar mig för vem och vilka missar denna fria sikt? Ja strandägaren förstås. De flesta ständer är i privat ägo på Åland. Till dessa stränder är det oftast omöjligt för ålänningar att komma. De vägar som leder dit är dessutom som spindelvävar och trojeborgar, helt omöjliga att forcera.
En annan klok man skriver: Samhällsnyttan är större än egennyttan. Han hänvisar till färjerederiernas farthållning i skärgården och förstörelsen av strandmiljöerna. Där har de privata fått ge sig.

Många har även skrivit om hur vi ålänningar ska ”förtjäna” på dessa projekt. Man talar om arrendeinkomster till vattenägare och kommuner och influtna skatter.

Däremot har ännu ingen skrivit om det norska systemet med en fond. Där har man skrapat ihop i aktier och fonder så att varje norrman innehar 157.000 euro ”på banken”. Den norska oljefonden innehar tusen miljarder dollar i aktier inom 8.000 olika bolag. Pengarna går inte till statskassan direkt med dess risk för utökning av den offentliga sektorn, utan investeras i aktier, fastigheter och räntepapper.
Bygg upp en fond även på Åland, en vindkraftsfond! Låt skickliga matematiker och försäkringsaktuarier räkna ut hur dessa tillgångar ska fördelas mellan den bofasta befolkningen. Gratis tips: För bofasta ålänningar inbesparas en viss procent per år fram till hens lagstadgade pensioneringstid. Märk väl endast ett procenttal. Kapitalet finns den dag pensionen börjar och då fastställs dess storlek i ”pängar”. Så fungerar även det vanliga pensionssystemet i Finland. Flyttar personen bort avbryts inbesparingen under denna tid.

Försäkringsagenten

Hittat fel i texten? Skriv till oss