Foto:

Bullret förstör allt

Nu har det gått cirka fem månader sedan vindkraftsprojektet startades i Långnabba. Det fortsätter att föra massa störande ljud när som helst på dygnet helt oförberedd. Nu har de haft ljudmätningar i Långnabba och en bullerrapport kom i början i september. Ett stort skämt var det vindbolaget som beställde mätningarna. Ingenting av någon betydelse så det gick fördel Vindax. Varför över huvud taget göra buller mätning? Det ska göras där befolkningen bor, inte i skogen i Långnabba. De markägare som arrenderar ut marken till snurrorna liksom Vindax som fick igenom tillstånden för projektet. Hur de lyckades få tillstånd att förstöra en lugn by är obegripligt och att förstöra det lugnet som fanns tidigare man upplevde i skogspromenader och jakt, allt förstört plus en turistby. Det lugna områdena blir bara färre, då hissar man upp en massa järnskrot som förstör den stillsamma naturen. De hör hemma på industriområden inte på naturområden. De förstör värdet på hela Torp. De enda som tjänar på det är de som förstörde byn. Det går bra när de drabbade får ta konsekvenserna av det totalt misslyckade projektet. De boende i Torp kommer aldrig acceptera detta störande ljud. De har fått härja fritt allt för länge vindkraftsbolagen tar ingen hänsyn till omgivningen. Att utsätta oskyldiga människor och natur för egen vinnings skull utan att se konsekvenserna.

Ingen rättvisa

Hittat fel i texten? Skriv till oss