Foto:

Bok blev dubbelt så dyr efter förtullning hos Åland Post

Jag beställer ibland enstaka böcker från ett antikvariat i Stockholm. Vad jag kan minnas har aldrig priset på någon av dessa böcker överstigit 20 euro. Böckerna har levererats som brevförsändelse till min brevlåda. Porto cirka 6 euro har tillkommit. Det har varit allt!

För ett par veckor sedan gjorde jag min senaste beställning: en tunn bok (vikt 150 gram) för 17 euro. Porto som ovan.

Försändelsen föregicks denna gång av en post-avi med en uppmaning att förtulla ”verket”. Därvid erbjöds två alternativ: antingen klarera direkt med Tullen eller få proceduren utförd av Åland Post. Jag valde det senare alternativet.

Efter ett par dagar levererades brevet med boken till min brevlåda. Det åtföljdes av nio (!) A4-sidor ”faktura” och ”beslut” där jag informerades om att importförtullningen var utförd till en kostnad av 4,32 euro. För denna ”tjänst” begärde Åland Post en ”speditionsavgift” uppgående till 26 euro (!)–därmed alltså i ett enda slag fördyrades min lilla bokförsändelse med mer än det ursprungliga priset för bok och porto.

Av detta har jag lärt att aldrig mer nyttja den förtullningstjänst som Åland Post erbjuder och vill samtidigt varna andra kunder: posten är orimligt–oskäligt?–dyr och dessutom onödigt pappersslösande!

Per-Arne Kling

Mangelbo

Åland Post svarar:

Mervärdesskattelagen ändrades den 1 juli 2021 så att den så kallade lågvärdesgränsen för importmoms (22 euro) slopades. Från och med början av juli ska alla försändelser som anländer till Åland från övriga Finland, andra EU-länder eller länder utanför EU förtullas och mervärdesskatt ska betalas för dem.

Tullen har mycket information på sin webbsida tulli.fi/sv. Det går även bra att själv förtulla sina försändelser i Tullens webbtjänst utan speditionskostnader och utskrifter. Vid anlitande av en speditionsfirma tillkommer speditionsavgifter och tullbilagor måste skickas med.

Posten beklagar pappersmängden, och hoppas att Tullen kan minska beslutsbilagorna framöver. Ytterligare frågor om tullregler och -beslut besvaras av Tullen.

Hittat fel i texten? Skriv till oss