Foto:

Även ÅLD stödde extra barnbidrag

Under rubriken ”Inget extra barnbidrag till åländska familjer” skriver Jessy Eckerman (S), Nina Fellman (S) och Camilla Gunell (S): ”Den socialdemokratiska lagtingsgruppen föreslog ett extra barnbidrag på 100 euro till åländska familjer i december månad ...” och konstaterar att: ”Förslaget röstades ner av majoriteten.” De väljer att nämna att: ”Den liberala lagtingsgruppen valde att avstå från omröstningen.”

Detta var en helt korrekt beskrivning. Men ni kunde, för tydlighetens skull, även ha nämnt att Åländsk demokrati stödde ert förslag vid omröstningen i lagtinget.

Stephan Toivonen

Hittat fel i texten? Skriv till oss