Foto:

Det är tråkigt att Ålands konservativa

Det är tråkigt att Ålands konservativa förening Urd fokuserar sin kamp för kvinnor och kvinnors rättigheter på att misskreditera och förtala en annan grupp människor.
Så behöver det inte vara.

Som mamma till fyra barn ser jag den delen av kvinnolivet som en av de viktigaste i mitt liv. Jag ser män som kamrater, medarbetare, personer att älska, vara oenig med och leva sida vid sida med. Detsamma gäller alla andra grupper. Det är för mig egalt hur människor definierar sig, men deras mänskliga rättigheter och deras trygghet är alla lika viktiga.
Varför Urd valt just andra kvinnor och feminister som sin primära måltavla vet jag inte. Om det är så att föreningens medlemmar och styrelse i framtiden vill föra en dialog specifikt med mig ställer jag alltid upp, men alla meningsutbyten kanske inte behöver ske i det offentliga – om inte syftet är just den uppmärksamheten?

Nina Fellman (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss