Foto:

Är det försvarbart med ett vaccin med allvarliga biverkningar?

Coronapandemin fortsätter att hålla världen i ett järngrepp. I dagsläget (13.4) har 137.278.683 smittats och 2.959.324 avlidit – varav c:a 1 miljon i Europa.

Värst drabbade är USA med 576.298 avlidna och Brasilien med 355.031 avlidna. Massvaccinering har nu inletts världen över med olika vacciner.

AstraZeneca har en stor del av vaccinationsprogrammen men har drabbats av flera bakslag. Ett tag stoppades vaccinet men har nu godkänts av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Anledningen till stoppet var att det i de europeiska länderna anmälts mer än vanligt mycket sällsynta störningar i blodets koagulation hos personer som har fått AstraZenecas vaccin. EMA har nu tagit bort förbudet och menar att nyttan överväger nackdelarna.

AstraZeneca är klart överrepresenterat när det gäller biverkningar. Tyvärr har även dödsfall inträffat.

I förrgår omtalades i TV4 att den 17.2 vaccineras i Sverige en fullt frisk 61-årig kvinna (inga underliggande sjukdomar finns) efter att AstraZenecas vaccin blivit godkänt. Tio dagar efter vaccineringen drabbas hon av dubbelseende, huvudvärk, kräkningar och förs till sjukhus. Två dagar senare avlider hon. Obduktionen visar att hon drabbades av 6 olika, möjliga dödsorsaker samtidigt. Bland annat hade hon en massiv hjärnblödning, hjärtinfarkt, kraftig blödning i tarmsystemet och proppar i vänster lunga.

Frågan som måste ställas är om det anses vara försvarbart att tillföra kroppen ett vaccin med så allvarliga biverkningar? Tidigare fick inte AstraZenecas vaccin ges till personer över 65 år – men nu ska det ges till personer över 65 år – men inte till personer under 65 år? Signaturen Britt-Mari tar i tidningen den 12.4 förtjänstfullt upp denna fråga. Jag undrar vad som ligger bakom det märkliga åldersbytet fram och tillbaka? Varför fungerar plötsligt detta vaccin åter för de allra äldsta? Är det som Britt-Marie skriver: att vaccinet är så intelligent att det känner av personens ålder? Alla behöver inte drabbas av biverkningar men det räcker med att en gör det – för att tvivel ska uppstå.

AstraZeneca har nu bytt vaccinets namn till Vaxzevria och det är fritt fram för var och en att spekulera i orsaken!

Anders Andersson

Hittat fel i texten? Skriv till oss