Foto:

Äldreomsorgen under Kommunernas socialtjänst

Under åren har politiker föreslagit att äldreomsorgen skulle läggas under ÅHS. Jag har alltid varit emot detta eftersom specialistvården skulle prioriteras framom resurser till äldreomsorgen. En gammal studiekamrat som varit aktiv kommunalpolitiker berättade om sparplanerna för ett välfärdsområde i Österbotten. På ett år ska antalet dygnetruntvård drastiskt dras ner. Kriterierna skärps för rätt till dygnetruntvård också för äldreboende. Min gamla studiekamrat var duktigt orolig för sin 94-åriga mamma.

Vi ska inte lägga äldreomsorgen under ÅHS. Vi måste hitta andra mera humana lösningar. De äldre blir allt fler och många behöver tillsyn dygnet runt. Ett alternativ är att lägga äldreomsorgen under KST. Fördelen åtminstone i teorin är att man då kan organisera boendet, omsorgerna och vården flexiblare över kommungränserna. Hitta speciallösningar för äldre med allvarliga sjukdomar och svåra funktionsnedsättningar.
KST har större chans att nå vettiga lösningar med ÅHS om de äldres behov av hälso- och sjukvård om det är fråga om mera jämstarka organisationer som ska förhandla med varandra.

Barbro Sundback (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss