Foto:

Ålänningarna bör ta hänsyn till sina egna intressen

Roger Janssons redogörelse samt betänkande gällande åländskt demilitarisering och neutralitet var mycket intressant. Bland annat erinras man därmed att Ryssland ”utförde endast två flyganfall ... mot Åland under de (vinter- och fortsättnings) krigen” – båda två (hur som helst ”snöpligt” gjort) riktades förstås mot militära eller paramilitära mål – vilket faktum vore enligt min uppskattning anmärkningsvärd.

Med hänsyn till flyganfallen som under tiden utfördes mot civila mål på fastlandet (i Helsingfors till exempel) uppenbaras det att ryssarna tillämpade en betydligt mildare stridsdoktrin vad det gällde Åland, och det kan antas att denna relativa mildhet berodde åtminstone delvis på hänvisning till Ålands demilitarisering.
Om så var fallet, denna förmodade behärskning hos de sovjetiska styrkorna skulle betjäna att alltmer bekräftas under det nuvarande klimatet när allmänna opinionen fylls med (som jag ser på det) obeveklig irrationell ryssofobi. Att Finlands politiker har varit så galna som att helt i onödan (enligt min uppfattning) allierat landet med Rysslands ärkefiende USA – vars offentliggjorda, ofta upprepade, mål är Rysslands förstörelse. Ju vidare distinktionen som skapas emellan Åland och fastlandet, desto bättre för Ålands säkerhet. Enligt min åsikt borde ålänningarna kallblodigt ta hänsyn till egna intresse över huvud taget i stället för att tillåta sig påverkas av den nu rådande tanklösa ryssofobin.
Ålands demilitariserade status är helt oberoende av om Finland är medlem i Nato eller inte. Det blev en gåva från gudarna, som ett slumpmässig arv av ett krig som fördes för etthundrasjuttio år sedan. Varför inte utnyttja denna tursamma gåva fullt ut? Ålands mönster borde enligt min åsikt bli Erdogans: Det behövs inte att man tycker om hans inrikespolitik för att beundra den otroliga skicklighet med vilken (trots den svaga hand han tilldelades) han spelar sina kort i det internationella pokerspelet, till sitt lands fördel.
Det taktiskt sett allra dummaste agerande Åland kunde göra är enligt min uppfattning att sikta på upphävande av det ryska konsulatet. Glöm aldrig att dess syfte varit att slå vakt på demilitariseringen – Ålands säkerhetsbälte förstås! Vad för tusan vore det för fördel för Åland att kasta bort säkerhetsbältet?

Robert Horwood

Hittat fel i texten? Skriv till oss