”Åland är inget land”

Foto:

Jag var nyligen i kontakt med Datainspektionen i ett ärende som gäller ett socialt mediums hantering av Åland. Chefen på DI hävdade dock att Åland inte är ett land, vilket visar prov på hårresande okunskap hos en myndighet som ska föreställa åländsk.

Flera sociala medier låter oss inte välja Åland som hemland, vilket kanske gör det samma för många av mina landsmän. Men för mig, och säkert många andra, är frågan viktig. Det känns helt fel att det i min profil står ett annat land än det jag kommer från och bor i. Vi ålänningar har svårt nog att hävda Ålands existens och vår svenskspråkighet, utan att man ska behöva sortera in det under ett annat land där det talas ett annat språk.

Att som ålänning stå upp för sin identitet är känsligt, och somliga av er känner kanske redan att det börjar koka inombords av blåvitt perkele. Men innan du fattar tangentbordet och replikerar något i stil med ”Jaha, så vad har du emot finnar?”, låt mig besvara den frågan direkt: Ingenting alls. Finländare är ett duktigt folk som är ohyggligt bra på mycket. Men för den skull känner jag ingen kulturell eller språklig samhörighet med dem. Jag är ålänning, och har lika stor rätt att vara det som finnar har rätt att vara finnar.

Mitt ärende till Datainspektionen rörde ett socialt medium som jag använt i många år och alltid kunnat välja Åland som land. Men i höstas upptäckte jag att de försämrat valmöjligheterna i profilen och tvingat in alla åländska medlemmar under Finland. Enligt GDPR har jag rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade, men får inget svar från företaget.

Följaktligen kontaktade jag DI. Det visade sig–inte oväntat–att Ålands Datainspektion inte hanterar internationella GDPR-ärenden. Det vettiga hade varit om DI direkt hänvisat mig till behörig myndighet (Dataombudsmannens byrå i Finland). Men i stället ringde chefen på DI, Lena Nordman, till mig och tjafsade. Vad annat kan man kalla det än tjafs, när en myndighetsperson diskuterar ett ärende som hon inte har behörighet att hantera, och på ett påstridigt sätt för fram sin åsikt att Åland inte är ett land?

Att sociala medier inte låter mig välja Åland som land inte bara känns fel, det är fel. Detta då Åland de facto är ett land. ”Nej”, säger du kanske nu. ”Åland är inget land”, för det är den sanning vi matats med sedan barnsben. Det var också sant på 1900-talet. Då var Åland ett självstyrt landskap och inget mer. Men tiderna förändras och 2004 definierades Åland som ett land av FN. Nu hör jag dig protestera igen. ”Men Åland är inte en självständigt stat”. Nej, det påstår jag inte heller. Men det är ett land.

Stat och land är två närbesläktade men ändå olika begrepp. Att gemene man förväxlar begreppen må vara förlåtligt. Men det är uppseendeväckande att chefen för Ålands Datainspektion förnekar det lands existens som hennes myndighet verkar i. Om det verkligen är som Lena Nordman så envist hävdar, att Åland inte är ett land, vad ska vi då med en så tung offentlig förvaltning till? Då är våra åländska myndigheter papperstigrar som bara kostar en massa skattepengar men utan att leverera något av värde. Då kan vi lika gärna lägga ner dem och i så fall tycker jag vi börjar med Datainspektionen.

Toni Brandt

Datainspektionen tar inte ställning till en enskild frågeställning innan den är fullständigt och objektivt utredd, vilket bland annat inbegriper att också den personuppgiftsansvariga hörs. I frågeställningar som hör till en annan myndighet inleder DI inte en utredning utan informerar frågeställaren om att Datainspektionen inte är rätt myndighet och ger vägledning.

Datainspektionen har tagit emot ett ärende om landsbeteckningen för en person på ett socialt forum på nätet. DI kontaktade personen direkt med information om att Dataombudsmannens byrå är behörig att behandla frågan.

Behörigheten i dataskyddsfrågor är som tumregel delad mellan Datainspektionen och Dataombudsmannens byrå så, att Datainspektionen kontrollerar att den offentliga sektorn på Åland följer reglerna om dataskydd och Dataombudsmannens byrå att den privata sektorn gör det. Det finns undantag, till exempel har DI också tillsynen över till exempel fastighetsförmedlingarna på Åland.

Lena Nordman

Chef för Datainspektionen

Hittat fel i texten? Skriv till oss