Mise ska utreda om facksystemet ska ändras.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Utreder förändringar
 av fackindelningen

Mise håller på att utreda om något bör förändras vad gäller fackindelningen i fyrafackskärlen.
 Styrelsen tog upp ärendet förra veckan. Man bordlade det, eftersom man vill höra entreprenörerna som tömmer kärlen innan saken avgörs.
Hittat fel i texten? Skriv till oss