”Pandemihanteringen var en skamfläck för det nordiska samarbetet”, säger Simon Holmström (HI) om Sverige..
Foto: Robert Jansson

Bild

”Sveriges fel att 
gränserna stängde”

När lagtinget högtidlighöll 70-årsfirandet av det nordiska samarbetet gick Simon Holmström (HI) till hårt angrepp mot Sverige för att gränserna mellan de nordiska länderna stängdes under pandemin.

– Det är väl klart att övriga länder då har behövt införa gränsrestriktioner eftersom Sverige inte smittspårade, testade och karantänsatte folk.
Hittat fel i texten? Skriv till oss