Överlärare Erika Boman är projektledare för Ålands covid-19 populationskohort, en studie som Högskolan på Åland gör med flera samarbetspartners. Hon har också handlett ett par examensarbeten som använt sig av material från samarbetsprojektet.
Erika Boman har skrivit en rapport i tre delar, som är en första sammanställning av resultaten från enkäten.
Foto:

Bild

Rapport om äldres hälsa är klar

Erika Boman, medicine doktor, har via Högskolan på Åland gjort en undersökning av hälsa och livsvillkor för äldre på Åland. Resultaten presenteras i en rapport, och nu har de två sista delarna publicerats.

– Generellt har äldre på Åland objektivt rätt god hälsa, och goda förutsättningar för en god hälsa, säger hon.
Hittat fel i texten? Skriv till oss