För köttbonden Evert Paulson ser spannmålsskörden ut att bli hälften så stor som förväntat på grund av torkan.
För köttbonden Evert Paulson ser spannmålsskörden ut att bli hälften så stor som förväntat på grund av torkan.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Jordbrukarna beredda på torr sommar

I takt med högre temperaturer ökar också risken för långvarig torka och därmed problem för jordbruket och djurhållningen.

– Vi har väldigt begränsade möjligheter till bevattning, säger köttbonden Evert Paulson.
Hittat fel i texten? Skriv till oss