Sopor, sopsortering, avfall,
Arbetet med att implementera den nya avfallslagen brådskar och man måste nå kompromisslösningar för landskapet.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Brådskande hitta ny väg till avfallshantering

Sedan förra året har landskapsregeringen arbetat med att anta en ny blankettlag om avfallshantering.
Målet är att ge kommuner både större frihet och ansvar.
Men arbetet med att implementera den nya lagen brådskar, då det redan finns kommuner som bryter mot Finlands nya avfallslag.
Hittat fel i texten? Skriv till oss