Foto:

Var går gränsen för public service?

När finansieringen av åländsk public service diskuteras måste uppdraget, inte nuvarande finansieringsnivå, stå i fokus.