Till glassföretagarens lov

Foto:
Gårdagens glädjande artikel om de tre ungdomarna som startat glasskiosk i Lemland kombinerar två av de mest somriga fenomenen av alla, nämligen sommarjobb och glasskiosker. Samma kombination är också idealisk ur flera andra perspektiv, bland annat ekonomiska. Låt oss här fokusera på de viktiga lärdomar man kan dra av att driva glasskiosk.
Artikeln sätter fingret på två fördomar som det är viktigt att avfärda en gång för alla, nämligen tanken på sommarjobb som något man får, och arbete i glasskiosk som en reservplan i brist på bättre.