Mariehamn är en stad som inte lyssnar och inte för någon dialog med näringslivet. Det säger näringslivet i sina utlåtanden kring förslaget till delgeneralplan för centrum. Politikerna måste ta näringslivets brist på förtroende för staden på allvar och övertyga näringslivet om att det finns en framtid för företagande även i centrum.

Kommentarer

Det är dags att sätta ner

Det är dags att sätta ner foten mot tjänstemännen. Vissa av dem har fått husera för fritt i ett antal år nu. Kanske visar det på att vi har en extremt svag politisk ledning , speciellt i staden, där moderaterna har varit en stor svikare. Dom om några skall väl värna näringslivet. Och det är faktiskt pga driftiga affärsmän som Åland har den höga levnadsstandard vi har. Glöm aldrig någonsin det ! Trots att sossarna gör precis allt för att knuffa Åland hundra år bak i tiden.

Politikerna måste ta sin

Politikerna måste ta sin uppgift på allvar, om inte politiker förmår hålla i rodret, så måste tjänstemännen göra det i deras ställe. Dessutom måste politikerna lära sig att kommunicera med varandra. Ibland måste man rucka på sina principer, för att få något till stånd. Den eviga striden politikerna emellan har gjort att näringslivet i staden stagnerat. Kanske en kurs i ledarskap och kommunikation för Mariehamnspolitikerna skulle vara på sin plats?

107 sidor på finska och en ynklig sida sammanfattning på svenska är resultatet när Justitieministeriet skickade en begäran om yttrande till landskapsregeringen. Det är inte annat än beklämmande och visar på Finlands stora svårigheter att upprätthålla tvåspråkigheten.

Under tisdagens möte i Reykjavik förband sig Nordens länder att bli den hållbaraste regionen i världen.
Det har vi hört förut.
Nu krävs det konkreta åtgärder och intimt samarbete mellan alla samhällsaktörer.

Att skriva på totalentreprenaden för Föglölinjen i det här skedet var förhastat. Bättre då att invänta väljarnas eventuella förtroende innan man spenderar så mycket mer pengar än beräknat.

Båtsäsongen och sommaren lider mot sitt slut och redan är man igång med att planera för nästa sommar, kanske köpa upp sig till en större motorbåt med mer hästkrafter. För att jaga genom skärgården i högsta möjliga fart tycks vara mångas dröm.

Den nya norra linjen mellan Brändö-Kumlinge ska ske på totalentreprenad. Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en bra lösning för samtliga parter.

Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Fler ledare