Det är dags att vi som gängse medborgare sätter ner foten och står upp för varandra.

Kommentarer

De flesta människor saknar i

De flesta människor saknar i dag det civilkurage som krävs för att vi skall få ett tryggare samhälle. Ingen vill "blanda sig i" när barn blir illa behandlade, eller ett slagsmål uppstår utanför krogen. Nej, det är lugnast att stå på sidan om och titta på, och eventuellt ta några bilder med mobilen , för att lägga ut på sociala medier för att visa vad man sett och varit med om. Och vad kan vi annat vänta oss när inte ens våra lokalpolitiker har det mod som krävs för att fatta beslut för att hjälpa dem som är de svagaste i vårt samhället, de utslagna, de utstötta, de psykiskt sjuka, de hemlösa, de vårdbehövande.....

Rättsväsendet måste också

Rättsväsendet måste också börja använda straffskalan på rätt sätt och döma dessa ligister enligt max straff för brottet de begått. De klarar av det när det gäller stöld av parfym men inte när det gäller våldsbrott, varför?

Det är lätt att skriva att vi

Det är lätt att skriva att vi skall visa civilkurage, men då måste den som faktiskt visar det ha lagen på sin sida . Och det är minsann inte alltid på det viset.Att tex ingripa vid slagsmål och misshandel kan innebära att man själv blir anklagad för våld. Så ser verkligheten ut !

Men man kan välja att själv

Men man kan välja att själv ringa polisen eller bara gå förbi och hoppas någon annan ringer. Det är mycket man kan göra och jag erkänner att jag tyvärr är den som går förbi. Ligger lite i människans natur att inte vilja blanda sig i okändas problem, hamna att vittna, eventuellt bli utsatt för hot osv.

Ålands demilitarisering är en nagel i ögat på militära strateger och vårt läge i Östersjön gör hela området intressant. När man åter talar om ökad militär aktivitet i Östersjön så kommer frågan om vår ögrupp garanterat åter upp.

Regeringen visar ett stort engagemang för kommunkartor och broar. Finns samma driv också för den nya självstyrelselagen?

År 1776 visade den brittiske ekonomen Adam Smith att arbetsfördelning skapar stora samhällsvinster. 241 år senare har budskapet fortfarande inte gått hem hos Moderat samling för Åland.

Många politiker och myndigheter anstränger sig i dag för att vara normkritiska. Den pågående debatten om tysthetsnormen på svenska bibliotek visar att det kan slå fel.

Den dramatiska utvecklingen i Katalonien väcker intressanta frågor om separatism. Utfallet kommer att få stora konsekvenser för hela Europa.

Många av de problem som kantat Fifax verksamhet hade inte uppstått med en bättre planering av industriverksamheten på Åland.

Märkligt är det hur lätt frågor om natur och bevarade skönhetsvärden viftas undan i det politiska beslutsfattandet.

Regeringen presenterar en analys som på avgörande punkter strider mot den egna politiken.

Varför är finlandssvenska medier så måna om att skapa en konflikt mellan Åland och Finland som inte existerar?

Talmannens sätt att sköta relationen till presidenten har väckt erkänsla även inom oppositionen. Man har överlag menat att han hanterat kontakten sakligt och skickligt.

I dag tillkännages vem som får årets Nobelpris i litteratur. En högtidsstund för bokälskare, och en nyttig påminnelse om att böcker och läsning faktiskt är allvarliga saker.

Diskussionen i staden om vad som ska hända med WHA kompliceras av särintressen på både sidor i debatten.

Det finns många som vill se hur unionen tänker hantera krisen i Katalonien. För det är inte längre en intern spansk angelägenhet när makten sätts in mot människor som vill utöva sina demokratiska rättighet.

Fler ledare