Jag vill verkligen tacka de sjukskötarstuderande som skev insändaren om medicinrester i vattnet. Ni lyfter en viktig och angelägen fråga som även jag engagerat mig i. Ett av våra utvecklingsmål är att allt vatten ska ha god kvalitet. Dit ska vi arbeta gemensamt!

Efter att ha arbetat många år inom vården är jag väl medveten om att det finns brister i den medicinska avfallshanteringen på arbetsplatser inom vården. Här på Åland har vi väldigt mycket medicinrester i vårt avloppsvatten, så det här är verkligen en fråga att ta på allvar.

I mars 2018 behandlades en motion i Mariehamns fullmäktige som jag skrev om att utreda möjligheten att rena vårt avloppsvatten i Lotsbroverket från medicinrester. Men en effektiv rening från läkemedelsrester i avloppsvatten ersätter inte ett aktivt och effektivt uppströmsarbete. I lagtingets plenum

har jag lyft frågan om ett aktivt uppströmsarbete och i

Mariehamnsfullmäktige har jag motionerat om att arbeta aktivt för att förhindra övermedicinering av äldre.

Det bådar gott för framtiden, att

ni som blir sjukskötare intresserar er för och vill arbeta med den här frågan. Ni får gärna ta kontakt om ni vill. Ni har en bra idé med ansvarspersoner för medicinskt avfall. Man måste börja någonstans. Varför inte här och nu!

Pernilla Söderlund (Lib)

lagtingsledamot, även leg barnmorska.

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

Fler insändare