Jag vill verkligen tacka de sjukskötarstuderande som skev insändaren om medicinrester i vattnet. Ni lyfter en viktig och angelägen fråga som även jag engagerat mig i. Ett av våra utvecklingsmål är att allt vatten ska ha god kvalitet. Dit ska vi arbeta gemensamt!

Efter att ha arbetat många år inom vården är jag väl medveten om att det finns brister i den medicinska avfallshanteringen på arbetsplatser inom vården. Här på Åland har vi väldigt mycket medicinrester i vårt avloppsvatten, så det här är verkligen en fråga att ta på allvar.

I mars 2018 behandlades en motion i Mariehamns fullmäktige som jag skrev om att utreda möjligheten att rena vårt avloppsvatten i Lotsbroverket från medicinrester. Men en effektiv rening från läkemedelsrester i avloppsvatten ersätter inte ett aktivt och effektivt uppströmsarbete. I lagtingets plenum

har jag lyft frågan om ett aktivt uppströmsarbete och i

Mariehamnsfullmäktige har jag motionerat om att arbeta aktivt för att förhindra övermedicinering av äldre.

Det bådar gott för framtiden, att

ni som blir sjukskötare intresserar er för och vill arbeta med den här frågan. Ni får gärna ta kontakt om ni vill. Ni har en bra idé med ansvarspersoner för medicinskt avfall. Man måste börja någonstans. Varför inte här och nu!

Pernilla Söderlund (Lib)

lagtingsledamot, även leg barnmorska.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare