Jag är intresserad av ÅHS-frågor och deltog därför i Tehys valdebatt i torsdags den 19 september. Jag tyckte det var en bra och lärorik kväll med kompetenta debattörer i panelen. Det hela handlade i princip om hur man vill uppnå lönejämställdhet, kompetenshöjning inom personalen, hemsjukvårdens utveckling och mycket mera. Sedan hade publiken möjlighet för att komma med frågor till politikerna i panelen.

Jag ställde följande fråga: ”Vi pratade mycket om kompetenshöjning bland personalen men också på tjänstemannanivå. Men hur ser kompetensfördelningen egentligenut angående vårdfrågor inom ÅHS-styrelsen? Hur många ledamöter besitter egentligen vårdkompetens?” Jag frågade också om ledningsgruppen som består av vårdpersonal och kunnigt folk inom ekonomi inte kunde ingå i styrelsen. Detta skulle enligt mig höja kompetensnivån inom styrelsen och göra arbetet mera effektivt på kommunikativt och kanske även på ekonomiskt sätt. Jag kan ha fel men tanken slog mig helt enkelt under debattens gång.

Jag upplevde att jag fick medhåll av majoriteten i panelen men jag var lite förvånad över din reaktion, Veronica Thörnroos. Du svarade bland annat att jag yttrade mig i princip nedvärderande gentemot politikerna som sitter i ÅHS-styrelsen då jag betvivlar deras kompetens.

Eftersom jag inte fick möjlighet att bemöta svaret under debattens gång försökte jag upplösa ett eventuellt missförstånd genom ett kort samtal med dig efter den. Men du verkade upptagen eller så var du inte särskilt intresserad av det jag ville säga.

Så nu tar jag denna väg för att klargöra att det var inte min avsikt att nedvärdera någon i sammanhanget. Vi har många politiker, även i ÅHS-styrelsen som är kloka, pålästa och duktiga. Min poäng har varit hur man kanske kunde förbättra kompetensen, effektivitet och smidighet inom ÅHS-ledningen. Vi har nämligen fantastisk och engagerad vårdpersonal som är värd att värnas om och patienter som har anspråk på kompetent och säkert omhändertagande.

Tack för ordet och dig, Veronica, önskar jag lycka till i valet!

René Janetzko (Ob)

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Fler insändare