Jag är intresserad av ÅHS-frågor och deltog därför i Tehys valdebatt i torsdags den 19 september. Jag tyckte det var en bra och lärorik kväll med kompetenta debattörer i panelen. Det hela handlade i princip om hur man vill uppnå lönejämställdhet, kompetenshöjning inom personalen, hemsjukvårdens utveckling och mycket mera. Sedan hade publiken möjlighet för att komma med frågor till politikerna i panelen.

Jag ställde följande fråga: ”Vi pratade mycket om kompetenshöjning bland personalen men också på tjänstemannanivå. Men hur ser kompetensfördelningen egentligenut angående vårdfrågor inom ÅHS-styrelsen? Hur många ledamöter besitter egentligen vårdkompetens?” Jag frågade också om ledningsgruppen som består av vårdpersonal och kunnigt folk inom ekonomi inte kunde ingå i styrelsen. Detta skulle enligt mig höja kompetensnivån inom styrelsen och göra arbetet mera effektivt på kommunikativt och kanske även på ekonomiskt sätt. Jag kan ha fel men tanken slog mig helt enkelt under debattens gång.

Jag upplevde att jag fick medhåll av majoriteten i panelen men jag var lite förvånad över din reaktion, Veronica Thörnroos. Du svarade bland annat att jag yttrade mig i princip nedvärderande gentemot politikerna som sitter i ÅHS-styrelsen då jag betvivlar deras kompetens.

Eftersom jag inte fick möjlighet att bemöta svaret under debattens gång försökte jag upplösa ett eventuellt missförstånd genom ett kort samtal med dig efter den. Men du verkade upptagen eller så var du inte särskilt intresserad av det jag ville säga.

Så nu tar jag denna väg för att klargöra att det var inte min avsikt att nedvärdera någon i sammanhanget. Vi har många politiker, även i ÅHS-styrelsen som är kloka, pålästa och duktiga. Min poäng har varit hur man kanske kunde förbättra kompetensen, effektivitet och smidighet inom ÅHS-ledningen. Vi har nämligen fantastisk och engagerad vårdpersonal som är värd att värnas om och patienter som har anspråk på kompetent och säkert omhändertagande.

Tack för ordet och dig, Veronica, önskar jag lycka till i valet!

René Janetzko (Ob)

Ungdomar gör som vi säger, och gör som vi gör. Det viktigaste och mest grundläggande skyddsfaktorn för ungdomars mentala hälsa är trygga och närvarande vuxna i hemmet, i skolan och på fritiden.

Mika Nordberg talar på fredagens presskonferens om att det mest ansvarsfulla gentemot skattebetalarna är att invänta HFD:s beslut innan man eventuellt bryter avtalet för elhybridfärjan.

IMariehamn har man testat med mobilfri skola. Idén må ha haft ett gott syfte men, det går inte att förbjuda mobbing! Ett förbud blir verkningslöst, en symbolisk handling inget mer.

Barnomsorgen är verkligen otillräcklig och andra partier blundar för problemen som finns inom barnomsorg. Det är inte okej någonstans.

Att det är dyrt att sanera vrak är ingen hemlighet, men hur dyrt vore inte ett oljeläckage för Östersjön?

Det är märkligt att S, Lib och MSÅ har mest insändare. De måste ha insett att deras politik har varit misslyckad.

”Iakttagare”

Nedan finns uppräknat en del av svaren som lärare i Finland fick när elever fick frågan: varför behövs lärare i skolan?

Lärare behövs i skolan för att.

• motivera och inspirera.

Man kan bli mörkrädd för mindre men att alla partier förutom ÅLD är för en klimatlag vilket sades på Ålands näringslivs valdebatt häromdagen trodde jag aldrig.

Klimatlag = minskad eller stoppad tillväxt. Punkt.

Upplägget och reglerna för skärgårdstrafiken genomsyras av ett märkligt misstroende och en påtaglig missunnsamhet mot skärgårdsborna, det vet varenda skärgårdsbo som kommit i kontakt med den stelbenta institution som går under namnet Ålandstrafike

Det privata företaget FS-links utredningar om ett tunnelbygge mellan Svinö och Degerby visar att en tunnel blir orimligt dyr och att det politiska spelet om en tunnel är att slå blå dunster i ögonen på väljarna.

Jag fick en fråga om varför jag bara fokuserar på ungdomarna i min valkampanj inför kommunvalet. Svaret är enkelt, om de unga mår bra och rör på sig så kommer de kunna bidra till samhället på ett positivt sätt i framtiden.

Sannolikt kommer det åländska valet att genomföras trots att det inte uppfyller principen om ”allmän rösträtt” så man kan lika väl ägna sig åt andra lika flagranta orättvisor.

Åland har som ett småskaligt självstyrt örike alla förutsättningar för att bli fossilfritt. Men för att vi ska komma dit behövs en robust och vetenskaplig klimatlag, som innehåller juridiskt bindande utsläppsmål för alla sektorer.

Fler insändare