Läser i media att det finns lagtingsledamöter från Obunden samling som är inblandande som ombud för tvivelaktiga affärer vilka ämnar kringgå jordförvärvsreglerna, det vill säga en av grunderna för vår självstyrelse. Det ska bli intressant att följa ärendets gång.

Obunden samlings företrädare i lagtinget har genom åren ställt sig tveksamma till att på något sätt luckra upp och förändra grunderna för självstyrelsen. Det tycker jag har varit bra.

Däremot har jag nu insett att deras motiv till tveksamheterna skiljer sig från mina.

Jag anser att vi inom ramen för vår självstyrelse inte ska luckra upp för mycket. Vi kan nämligen inte gå tillbaka till det ursprungliga efter att vi senare konstaterat att de nya lagarna inte uppfyllde våra förväntningar. Förfarandet kallas ”stand still-principen”.

De obundnas motiv till att inte ändra på något grumlas då två av ledamöterna slår mynt av att kringgå lagstiftningens syften. Deras argument om att inte ändra på lagarna kan numera ifrågasättas. De aktuella lagtingsledamöterna hjälper sina klienter att kringgå lagen och förtjänar en slant på affären.

Jag är bedrövad av att se att man är beredd att för några småmynt sälja självstyrelsen.

Som tidigare talman anser jag att lagtingsledamöterna ska vara omtänksamma om sitt anseende och att värderingarna för ämbetet ska gå i första hand.

Självstyrelselagen är grunden för lagtingets arbete.

Gun-Mari Lindholm

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Fler insändare