Åland behöver en biogasanläggning av flera orsaker. Åland behöver även fler företag och vi måste vara rädda om våra entreprenörer. Vi ska vara glada att det finns ålänningar som är beredda att satsa egna pengar, tid och fritid på att bygga upp företag.

Det finnsen hel del som våra företag kunde sköta minst lika bra och effektivt som det offentliga gör. Konkurrensutsättning och utmanarrätter är vägar att gå för att främja företagandet, men även för att skapa en mer kostnadseffektiv offentlig sektor.

Gällande biogasanläggningen harjag full respekt för Svinryggen och dess personal. Däremot är det en socialiserande politisk signal som nu skickas ut i samband med biogasbeslutet. Den att privata initiativ har mycket svårt att konkurrera med offentligt ägda bolag.

Signalen måste i ställetbli mer uppmuntrande och företagarvänlig med ett innehåll i upphandlingar som inte ställer ett privat bolag i en sämre position än ett kommunalt bolag.

Självklart kunde vårt näringsliv bidra med mycket till den cirkulära ekonomin, där biogas och sophanteringingår, bara de ges möjlighet. Vi måste se till att närings- och miljöpolitiken de kommande fyra åren gör det möjligt. Det skulle verkligen påskynda den hållbara tillväxten.

John Holmberg (Lib)

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare