På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

Jag sitter i Berlin och följer det aktuella läget på Åland. Alltså ser och lyssnar jag på landskapsregeringens hittills dagliga presskonferens och får intrycket, att det är gott att vara på Åland!

Landskapsregeringen sköter sig bra, anser jag.

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) uppträder med både bestämdhet och humor. Så til exempel hennes slutord den 1 april 2020: ”... kallt huvud, varmt hjärta och rena händer.”

Jeanette Pajunen, ÅHS, är ”liten men naggande god”.

Landskapsläkare Knut Lönnroth innehar ett mycket sunt självförtroende, tycker jag. Han ”har råd” att ta på sig fel som han inte har; ”... nu har jag uppfyllt förväntningen att vara långrandig”. Han avslutade med de citerade orden (om jag minns rätt) sin framställning av hur coronaviruset sprider sig, om ingenting görs. Han var inte alls långrandig! En sådan framställning kräver några ord och lite tid.

Jag är själv nordisk mästare i långrandighet och kan därför avgöra om och när någon är långrandig.

Till sist: Inga jävsförhållanden föreligger.

Visserligen, jag är född på gården Göstas i Finby by, Sunds socken, Åland, och hjärtat klappar ännu för hembygden!

Görgen Göstas

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare