Det går inte att lämna Dennis Janssons utlåtande i Ålandstidningen fredagen den 4 september obesvarat.

Alla vet att det har varit, och är mycket tufft fortsättningsvis sedan coronans intåg 2020. Efter flera påstötningar och till sist en skrivelse den 25 mars efterlyste majoriteten i Sittkoffgallerian ett möte med Dennis Jansson och vd Susanne Fagerström, för att diskutera den uppkomna situationen och hyrorna i Sittkoff.

Vi gick ihop 10 köpmän och skrev att vi måste få till stånd ett möte och diskutera situationen. Svar kom, att de inte ville ha kollektiva möten på grund av coronan. Den 2 april skrev Zooligan igen till Dennis Jansson, i frustration, och anhöll om hyresfritt, mest för att få igång en dialog. Det är enda gången Dennis Jansson har svarat. Det kom ett argt brev tillbaka.

Den 3 april skriver Dennis Jansson till alla hyresgäster att han skulle försöka hjälpa och gå emot med hyrorna om han själv får någon hjälp. Vi blev också hänvisade till vd Susanne Fagerström att, om vi hade problem med hyrorna, vi då exempelvis kunde få delbetala. Den 22 april anhöll Zooligan till vd:n om delbetalning av hyran. Svar kom samma dag, att full hyra skulle betalas.

Mot slutet av april bestämde flertalet köpmän i gallerian, att vi betalar ingen hyra, utan vi väntar och ser om Dennis Jansson kommer till mötes med något. Sedan har ingenting hänt.

Den sista april, på valborg, kom ett mail från Susanne Fagerström om att Zooligan var uppsagda från den sista oktober. Fyndet sade upp sig självmant i april. Orsaken till att Zooligan blev uppsagd var, att man skulle se över verksamheterna i Sittkoff. Efter flera mail och telefonsamtal till Susanne Fagerström fick vi äntligen på begäran till ett möte med henne i slutet av maj. För oss var det viktigt att få veta varför vi var uppsagda? Vi nöjde oss inte med argumentet att, citat ”man skulle se över verksamheterna”.

På mötet den 28 maj angavs två orsaker till varför vi var uppsagda. För det första hade vi inte lämnat in bokslut för 2019, ej heller omsättningsrapporter. Andra orsaken var att vi hade lägsta hyran i hela Sittkoff. De ville med andra ord kunna höja hyran. Efter de diskussioner vi hade, har vi inte hört ett ljud, ej heller sett skymten av varken hyresvärd eller vd. Tilläggas kan, att flera av oss har betalt hyra nu, för vi förstår ju att Dennis Jansson behöver hyresintäkter. Men vi hade väntat oss någon slags förståelse från hyresvärden.

Under hela denna tid har ingenting fungerat i Sittkoff. Det har varit allt från smutsigt och otömt soprum till icke fungerande dörrar, hiss, luftkonditionering med mera. Den dagliga städningen utanför entréerna och fasaden (som ingår i hyran) är pausad sedan april på grund av pandemin, detta är bekräftat från städfirman, men fulla hyror vill de ha ändå. De lampor som Dennis Jansson omtalar att man nu sätter upp skulle ha varit uppe redan 2019, enligt protokoll. När allt målades inne på Sittkoff i mars månad med svart färg, blev det ännu viktigare och aktuellare med spottar, då blev vi också lovade att de skulle komma upp direkt efter målningen. Folk trodde gallerian var stängd när ingen belysning fanns. Nu kom en del av belysningen upp i september först.

Allt ovanstående, är det det som Dennis Jansson och Susanne Fagerström menar är utveckling och förändring i gallerian?

Det är under all kritik hur gallerian sköts! Om det har varit kritik mot tidigare hyresvärdar, tar nog detta priset. Det enda som har varit bra i gallerian, är att sammanhållningen mellan köpmännen har varit jättebra, och vi har hela tiden samtalat och sporrat varandra! Vi flyttar till Skarpansvägen i slutet av oktober, men vill ändå önska nuvarande och eventuellt nya hyresgäster till gallerian lycka till!

Svar:

När jag, Dennis Jansson, köpte Sittkoffgallerian så var min plan att utveckla gallerian för våra kunder tillsammans med hyresgästerna för att få en attraktiv galleria på alla sätt och vis.

Vi har under 2019 gjort flera satsningar och fortsätter under 2020. Dessutom har vi följt rekommendationer från THL och tvingades till och med stänga båda restaurangerna i gallerian. Vår dörr har däremot alltid varit öppen och kommer så att förbli. Som tidigare nämnts för vi hela tiden samtal med såväl befintliga som nya hyresgäster individuellt och konfidentiellt. Tråkigt för dig att du har en helt egen uppfattning.

Lycka till på ditt nästa ställe Yvonne Sundbom- Korpi.

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare