Ofattbart

Foto:
Hur kan ny elektronik/teknik (5G) tillåtas att uti samhället in vito testas då vi medmänniskor därmed som rättslösa försöksdjur för möjliga hälsosrisker utsätts, detta då ingen officiell skaderiskforskning ännu utförts.
Är detta förfarande över huvud taget juridiskt lagligt, ty är detta ej att som medveten och riktad misshandel att klassa?
Gerry Allgode